Lenin ve Din II

Musa Kazım GÜLÇÜR 25 Eylül/2019 Vladimir Lenin ve Joseph Stalin, Gorki şehrinde, 1922 yılı civarı. Giriş Komünist ideolojinin “din” konusuna bakışını birinci bölümde ele almıştık. Bu bölümde ise; Komünizm’in ve bu ideolojinin pratisyeni durumunda olan Lenin ve Stalin’in dine ve din eğitimine karşı tavırları, din karşıtı faaliyetleri, camilerin yok edilmesi, medreselerin kapatılması, İslâmî tören ve … Lenin ve Din II yazısını okumaya devam et