Mosque Etiquette

Musa Kâzım GÜLÇÜR When someone enters a mosque, the “House of God (i.e., a building that has been appointed for the worship of God),” they should ensure that they are physically and ritually clean. Therefore, ritual purification from a state of major ritual impurity is necessary for those in this state before they enter a … Mosque Etiquette yazısını okumaya devam et

Accepting Invitations

Musa Kâzım GÜLÇÜR The Qur’an says, “O you who believe! Do not enter the Prophet’s rooms (in his house) unless you are given leave, (and when invited) to a meal, without waiting for the proper time (when the meal is to be served). Rather, when you are invited, enter (his private rooms) at the proper … Accepting Invitations yazısını okumaya devam et

Çarşı ve Pazar Âdâbı

Musa Kâzım GÜLÇÜR 19 Şubat/2019 Giriş Hâtemu’l-enbiyâ, Neyyir-i âsumân-ı risâlet, Mihr-i drahşân-ı nübüvvet, Server-i asfiya aleyhi ekmelü’s-selâm ve’t-tahâyâ Efendimiz, ins ve cinnin peygamberi olmasının yanı sıra bir beşerdi. Dolayısıyla beşeriyet muktezası olarak yeme-içme gibi insani ihtiyaçlarını karşılıyor, zaman zaman da alım-satım yapmak üzere çarşı ve pazarlara gidiyordu. Doğru tutum ve davranışları tasdik ve varsa yanlış … Çarşı ve Pazar Âdâbı yazısını okumaya devam et