Peygamberlerin (ase) ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Efendimiz (sas) III

Musa Kâzım GÜLÇÜR 8 Mayıs/2020 Giriş Dinin, aile hayatında gereken önemi görmesinin en önemli sonuçlarından birisi, ailede yer alan genç bireylerin, kendi iç benliklerinin önemli sorunlarını çözmesine yardımcı olmasıdır. Bir diğer önemli sonucu ve faydası ise toplum açısındandır. Evlatlarımız, dine ait ahlâkî normlar vesilesi ile kendi şahsiyetlerini güçlendirir ve geliştirirler. Böylece nesiller, hem kişisel, sosyal … Peygamberlerin (ase) ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Efendimiz (sas) III yazısını okumaya devam et

Peygamberlerin (ase) ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri (Hz. İbrahim) II

Musa Kâzım GÜLÇÜR 1 Mayıs/2020 Önceki yazımızda, din eğitimine duyulan ihtiyaç konusunu, Peygamberler ve Mürsellerin (ase) etraflarını aydınlatma ve eğitim konusundaki azim ve cehdlerini, ulü’l-azm sahibi beş büyük peygamberden biri olan Nuh’un (as) neslini ve toplumu eğitme konusundaki büyük gayretlerini, yine ulü’l-azm peygamberlerden, Allâh aşkında yüceliğe ulaşan ve Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz edilen … Peygamberlerin (ase) ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri (Hz. İbrahim) II yazısını okumaya devam et

Peygamberlerin (ase) ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri (Hz. Nuh ve Hz. İbrahim) I

Musa Kâzım GÜLÇÜR 17 Nisan/2020 Giriş Dünya üzerindeki her toplum, fertlerinin dini ve ahlâkî anlayış, tutum ve davranışlarına yön vermek için olağanüstü çaba göstermekte, bunun için de dini ve ahlâkî eğitimi önemsemekte ve bu hususta bütün imkanlarını kullanmaktadırlar. Çünkü din, eğitimin ayrılmaz bir parçası, eğitim de dinin olmazsa olmazıdır. Din eğitimi, bilhassa çocukların ve gençlerin … Peygamberlerin (ase) ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri (Hz. Nuh ve Hz. İbrahim) I yazısını okumaya devam et