Kur’ân-ı Kerîm’de Muhkem & Müteşâbih Kavramları ve Hurûf-u Mukattaa Ayetleri I

Musa Kâzım GÜLÇÜR 22 / 9 / 2020 Abstract The Qur’an is the book of God which was sent to guide mankind to the right path. The differences seen in the definitions of the terms muhkam (decisive) and mutashabih (similar) are part of the problems of tafseer (interpretation of Qur’an). Throughout the history of tafseer, … Kur’ân-ı Kerîm’de Muhkem & Müteşâbih Kavramları ve Hurûf-u Mukattaa Ayetleri I yazısını okumaya devam et

Hadîd Suresi Yorumu IV, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet

Musa Kâzım GÜLÇÜR 15 / 9 / 2020 Önceki yazılarımızda, “mevcudatın Allâh’ı (cc) tesbih etmesi, ihyâ ve imâte, Cenâb-ı Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın esmâ-i hüsnâları, yerin ve göklerin altı günde yaratılması, Arş ve İstivâ, mülk ve melekût, gece ve gündüz deveranı, sadırların şerhi, misak, ahid, infak, karz-ı hasen, nur, … Hadîd Suresi Yorumu IV, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet yazısını okumaya devam et

Hadîd Suresi Yorumu III, Huşû, Allâh’ı Zikir, Kalp Kasveti, Mağfiret ve Rızâ

Musa Kâzım GÜLÇÜR 8 / 9 / 2020 Önceki yazılarımızda, “mevcudatın Allâh’ı (cc) tesbih etmesi, ihyâ ve imâte, Cenâb-ı Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın esmâ-i hüsnâları, yerin ve göklerin altı günde yaratılması, Arş ve İstivâ, mülk ve melekût, gece ve gündüz deveranı ile sadırların şerhi, misak, ahid, infak, karz-ı hasen, … Hadîd Suresi Yorumu III, Huşû, Allâh’ı Zikir, Kalp Kasveti, Mağfiret ve Rızâ yazısını okumaya devam et