Anasayfa

Öne çıkan

Kıymetli Okuyucularımız, Yeni eklenen yazıları, aşağıda yayın tarihleri sırası ile görebilirsiniz. Şayet konuları harf sırası ile görmek isterseniz, sağ tarafta yer alan “Sayfalar” sütununu kullanabilirsiniz. Faydalı olması dilek ve temennilerimle.

Dear Readers, You can see the newly added articles below, in the order by date published. If you want to see the topics in the alphabetical order, you can use the “Pages” column on the right. I hope it will be useful.

Her türlü öneri, görüş ve düşünceleriniz için e-posta adresimiz / Our e-mail address for all your suggestions, opinions and thoughts:

dinveilim@gmail.com

© 2020 Musa Kâzım GÜLÇÜR

Kur’ân-ı Kerîm’de Muhkem & Müteşâbih Kavramları ve Hurûf-u Mukattaa Ayetleri I

Musa Kâzım GÜLÇÜR 22 / 9 / 2020 Abstract The Qur’an is the book of God which was sent to guide mankind to the right path. The differences seen in the definitions of the terms muhkam (decisive) and mutashabih (similar) are part of the problems of tafseer (interpretation of Qur’an). Throughout the history of tafseer, … Kur’ân-ı Kerîm’de Muhkem & Müteşâbih Kavramları ve Hurûf-u Mukattaa Ayetleri I yazısını okumaya devam et

Hadîd Suresi Yorumu IV, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet

Musa Kâzım GÜLÇÜR 15 / 9 / 2020 Önceki yazılarımızda, “mevcudatın Allâh’ı (cc) tesbih etmesi, ihyâ ve imâte, Cenâb-ı Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın esmâ-i hüsnâları, yerin ve göklerin altı günde yaratılması, Arş ve İstivâ, mülk ve melekût, gece ve gündüz deveranı, sadırların şerhi, misak, ahid, infak, karz-ı hasen, nur, … Hadîd Suresi Yorumu IV, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet yazısını okumaya devam et

Hadîd Suresi Yorumu III, Huşû, Allâh’ı Zikir, Kalp Kasveti, Mağfiret ve Rızâ

Musa Kâzım GÜLÇÜR 8 / 9 / 2020 Önceki yazılarımızda, “mevcudatın Allâh’ı (cc) tesbih etmesi, ihyâ ve imâte, Cenâb-ı Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın esmâ-i hüsnâları, yerin ve göklerin altı günde yaratılması, Arş ve İstivâ, mülk ve melekût, gece ve gündüz deveranı ile sadırların şerhi, misak, ahid, infak, karz-ı hasen, … Hadîd Suresi Yorumu III, Huşû, Allâh’ı Zikir, Kalp Kasveti, Mağfiret ve Rızâ yazısını okumaya devam et