Lenin ve Din II

Musa Kazım GÜLÇÜR 25 Eylül/2019 Vladimir Lenin ve Joseph Stalin, Gorki şehrinde, 1922 yılı civarı. Giriş Komünist ideolojinin “din” konusuna bakışını birinci bölümde ele almıştık. Bu bölümde ise; Komünizm’in ve bu ideolojinin pratisyeni durumunda olan Lenin ve Stalin’in dine ve din eğitimine karşı tavırları, din karşıtı faaliyetleri, camilerin yok edilmesi, medreselerin kapatılması, İslâmî tören ve … Lenin ve Din II yazısını okumaya devam et

Lenin ve Din I

Musa Kazım GÜLÇÜR 22 Eylül/2019 Giriş Sovyet-Komünizm propaganda posteri, Soldan sağa sırası ile; Karl Marx, 1818-1883, Yahudi asıllı Alman politik ekonomist, Friedrich Engels, 1820-1895,19. yüzyıl Alman politik filozof. Karl Marx’la beraber, Komünist Manifesto’yu (1848) yazarak komünist kuramın geliştirilmesinde önemli bir rol aldı. Karl Marx hayatını kaybettikten sonra onun en önemli eseri Das Kapital'in son iki … Lenin ve Din I yazısını okumaya devam et

Alp Erenler

Musa Kazım GÜLÇÜR 22 Ağustos/2019 Giriş Alp kelimesi, eski ve yeni birçok Türk lehçelerinde kahraman, cesur, yiğit, zorlu manalarındaki bir kelimedir ki, şahıs ismi olarak kullanıldığı gibi, bir sıfat, bir unvan ve kabile teşkilatı içinde askeri bir asalet zümresinin adı olarak da kullanılır.[1] Gerek has isim ve gerekse de bir şeref unvanı olarak Alp kelimesi … Alp Erenler yazısını okumaya devam et