Hz. Eyyûp (as) ve Sabrı

Musa Kâzım GÜLÇÜR 7 Ocak/2020 Giriş “Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti.” (Enbiyâ, 21/83) Hz. Eyyûb (as) Allah’a yakınlığı, imanındaki kemâli, derinlikli takvası ve yüksek sabrı ile temayüz etmiş bir peygamberdir. Tefsir ve kısas-ı enbiya kitaplarında onun uzun boylu, gür saçlı ve … Hz. Eyyûp (as) ve Sabrı yazısını okumaya devam et

Lenin ve Din II

Musa Kazım GÜLÇÜR 25 Eylül/2019 Vladimir Lenin ve Joseph Stalin, Gorki şehrinde, 1922 yılı civarı. Giriş Komünist ideolojinin “din” konusuna bakışını birinci bölümde ele almıştık. Bu bölümde ise; Komünizm’in ve bu ideolojinin pratisyeni durumunda olan Lenin ve Stalin’in dine ve din eğitimine karşı tavırları, din karşıtı faaliyetleri, camilerin yok edilmesi, medreselerin kapatılması, İslâmî tören ve … Lenin ve Din II yazısını okumaya devam et

Lenin ve Din I

Musa Kazım GÜLÇÜR 22 Eylül/2019 Giriş Sovyet-Komünizm propaganda posteri, Soldan sağa sırası ile; Karl Marx, 1818-1883, Yahudi asıllı Alman politik ekonomist, Friedrich Engels, 1820-1895,19. yüzyıl Alman politik filozof. Karl Marx’la beraber, Komünist Manifesto’yu (1848) yazarak komünist kuramın geliştirilmesinde önemli bir rol aldı. Karl Marx hayatını kaybettikten sonra onun en önemli eseri Das Kapital'in son iki … Lenin ve Din I yazısını okumaya devam et