Âhiret Günü’ne İman Rüknünün Dinî, Aklî ve Felsefî Temelleri

Musa Kâzım GÜLÇÜR 19 / 04 / 2023 İçindekiler Önsöz Giriş I. Eski Mısır’da Âhiret Günü’ne İman II. Yahudilikte Âhiret Günü’ne İman III. Hristiyanlıkta Âhiret Günü’ne İman IV. İslam’da Âhiret Günü’ne İman Rüknü V. Allâh’a (cc) ve Âhiret Günü’ne İman Rükünlerinin Birlikteliği A. Yararlı İşler Açısından B. Genellemeci Davranmama Açısından C. İyilik Kavramı Açısından D. … Âhiret Günü’ne İman Rüknünün Dinî, Aklî ve Felsefî Temelleri yazısını okumaya devam et

ALLÂH’ın (cc) Esmâ-i Hüsnâsı (1-16)

Musa Kâzım GÜLÇÜR 17 / 9 / 2021 İçindekiler Önsöz ALLÂH’ın (cc) Esmâ-i Hüsnâsı (1-16) Giriş El-Esmâü’l-Hüsnâ’dan Beraber Zikredilenler Tirmizî’nin Esmâ-i Hüsnâ Rivayeti 1. (اَللّٰهُ) “ALLÂH” (cc) (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) “Lâ İlâhe İLLÂLLÂH” 2. (اَلرَّحْمَنُ) “ER-RAHMÂN” (cc) 3. (اَلرَّحِيمُ) “ER-RAHÎM” (cc) 4. (اَلْمَلِكُ) “EL-MELİK” (cc) 5. (اَلْقُدُّوسُ) “EL-KUDDÛS” (cc) 6. (اَلسَّلاَمُ) “ES-SELÂM” (cc) 7. … ALLÂH’ın (cc) Esmâ-i Hüsnâsı (1-16) yazısını okumaya devam et

İhlas, Muhlis ve Muhlas

Musa Kâzım GÜLÇÜR 18 / 5 / 2021 İçindekiler Giriş 1 1. “İhlas” Kavramı 2 2. Kur’ân-ı Kerîm’de “İhlas” Kavramı Örgüsü 3 A. “Muhlis” Ne Demektir, “Muhlisler” Kimlerdir? 3 B. “Muhlas” Ne Demektir, “Muhlaslar” Kimlerdir? 7 C. Azgınların, Müşriklerin ve Nankörlerin Zor Zamanlardaki “Muhlis” Halleri 10 3. Efendimiz’in (sas) “İhlas” Hakkındaki Beyanları 12 A. Hadis-i … İhlas, Muhlis ve Muhlas yazısını okumaya devam et