Fıtrat ve Tabiat-ı Sânî Düşüncesi

Musa Kazım GÜLÇÜR 9 Haziran/2019 İçindekiler Giriş 1 Kur’ân-ı Kerim’de Fıtrat Kelimesi 2 Hadîs-i Şerîflerde Fıtrat Kelimesi 3 Ahlâk ve Tabiat 6 Dua, Amel ve Tabiat-ı Sâni 8 Sonuç 8 Referanslar 9 Giriş “Fıtrat” kelimesi Arapça “fa-ta-ra” fiil kökünden türemiş olup lügatlerde “yarmak” ve “ayırmak” anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten gelen “iftar” kelimesi “orucu açmak”, “infitâr” … Fıtrat ve Tabiat-ı Sânî Düşüncesi yazısını okumaya devam et