Zekâtı Verilmeyen Biriktirilmiş Mal/Para (Kenz)

Musa Kâzım GÜLÇÜR 19 Şubat/2019 Giriş Bilindiği üzere, nisap[1] miktarına sahip her Müslümanın parasının/malının kırkta birini Allâh yolunda infak etmesi ve bu suretle malını temizlemesinin Kur’ânî / İslâmî unvanı “zekât”tır. Malın/paranın kırkta birinin veya “hasenâtü’l-ebrâr seyyiâtü’l-mukarrabîn- Ebrârın öyle iyilikleri vardır ki, onlar mukarrebîn için günah sayılır”[2] fehvası itibarı ile, ihtiyaç dışı malın / paranın tamamının … Zekâtı Verilmeyen Biriktirilmiş Mal/Para (Kenz) yazısını okumaya devam et