İhsan Şuuru 1

Musa Kâzım GÜLÇÜR 5 Haziran 2020 Abstract “Al-Ihsan”, performance of good deeds or in other words the conscious of goodness, allows to individuals for reaching the very truth. In the Quran, it is manifested that goodness comprises a lot of highly regarded behaviours, but most notably includes the worshipping to the God Almighty like seeing … İhsan Şuuru 1 yazısını okumaya devam et

Fıtrat ve Tabiat-ı Sânî Düşüncesi

Musa Kazım GÜLÇÜR 9 Haziran/2019 İçindekiler Giriş 1 Kur’ân-ı Kerim’de Fıtrat Kelimesi 2 Hadîs-i Şerîflerde Fıtrat Kelimesi 3 Ahlâk ve Tabiat 6 Dua, Amel ve Tabiat-ı Sâni 8 Sonuç 8 Referanslar 9 Giriş “Fıtrat” kelimesi Arapça “fa-ta-ra” fiil kökünden türemiş olup lügatlerde “yarmak” ve “ayırmak” anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten gelen “iftar” kelimesi “orucu açmak”, “infitâr” … Fıtrat ve Tabiat-ı Sânî Düşüncesi yazısını okumaya devam et

40 Kudsî Hadîs

Musa Kazım GÜLÇÜR 4 Mayıs/2019 Giriş “Allâhumme salli alâ (Seyyidinâ) Muhammed ve âli (Seyyidinâ) Muhammed” Elhamdu lillâhi rabbil alemîn, vessalâtu vesselâmu ala rasulina ve şefii zunubina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve ihvanihi minennebiyyîn ve’l-mürselin ve’s-siddîkîn ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn ve ala melaiketillâhi’l-mukarrabin adede halkihi ve ridâe nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâtihi … 40 Kudsî Hadîs yazısını okumaya devam et