Allâh’ı (cc) Çok Zikretmek 2

Musa Kâzım GÜLÇÜR 27 / 10 / 2020 Önceki yazımızda, “zikir” kelimesinin sözlük ve ıstılah anlamları üzerinde durmuş, Esmâ-i Hüsnâ (Allâh’ın Güzel İsimleri), dil ve beden ile Allâh’ı zikretme konularını açmaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise, bilhassa kalp ile “Allâh’ı çok zikretmek, Allâh’ın inanmış bir kalbe olan yüksek lütufları, Allâh’ı zikir hususunda Efendimiz’in (sas) beyanları ve … Allâh’ı (cc) Çok Zikretmek 2 yazısını okumaya devam et

Hadîd Suresi Yorumu 4, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet

Musa Kâzım GÜLÇÜR 15 / 9 / 2020 Önceki yazılarımızda, “mevcudatın Allâh’ı (cc) tesbih etmesi, ihyâ ve imâte, Cenâb-ı Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın esmâ-i hüsnâları, yerin ve göklerin altı günde yaratılması, Arş ve İstivâ, mülk ve melekût, gece ve gündüz deveranı, sadırların şerhi, misak, ahid, infak, karz-ı hasen, nur, … Hadîd Suresi Yorumu 4, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet yazısını okumaya devam et

Kur’ân-ı Kerîm’in Kalbinden Kalplere Bir Demet Işık

Musa Kazım GÜLÇÜR 10 Temmuz/2019 Giriş Bu yazımızda Yasin suresinde 13 ila 32’inci ayetlerde yer alan “ashab-ı karye” kıssasını ayet ayet incelemeye çalışacağız. Ancak öncelikle Yasin suresi ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Yasin suresi, Mekke döneminin ilk yıllarında nâzil olmuştur. Ayet sayısı seksen üçtür. Toplam dokuz bölüm halinde düşünülürse; 1 ila 12’inci ayetler, … Kur’ân-ı Kerîm’in Kalbinden Kalplere Bir Demet Işık yazısını okumaya devam et