Demokrasi: Nasıl ve Ne Şekilde?

Halit GÜLÇÜR International Relations MA 14 Eylül/2019 Giriş Demokrasi sanıldığının aksine sabit, tekdüze bir olgu değildir. Kavramın ilk ortaya çıktığı Antik Yunan’daki izdüşümü ile pek bir alakası kalmadığı gibi, günümüze gelen tarihsel süreçte de demokrasi, sürekli evrilmiş ve değişmiştir. Bu dönüşüm süreci halen devam etmektedir. Dolayısıyla demokrasi, dinamik bir olgudur.[1] Bu açıdan demokrasi konusu, olumlu … Demokrasi: Nasıl ve Ne Şekilde? yazısını okumaya devam et

Adalet ve Dürüstlük

Musa Kazım GÜLÇÜR 24 Nisan/2019 İçindekiler Giriş 1 1. Adalet Konusunda Kur’an-ı Kerim’in Aydınlatan Beyanları 2 2. Dürüstlük Konusunda Kur’an-ı Kerim’den Bir Demet Yol Haritası 4 3. Zorlu Bir Sınavdan Sonra Alınan Dürüstlük Beratı 5 4. Dürüstlük Konusunda Efendimiz (sas)’den Bir İkaz 12 Sonuç 13 Adalet ve Dürüstlük Giriş Adâlet, “davranış ve hükümde doğru olmak, … Adalet ve Dürüstlük yazısını okumaya devam et

Çocukların ve Gençlerin Önündeki Engeller

Musa Kâzım GÜLÇÜR 19 Şubat/2019 Giriş Genel olarak ve öncelikle eğitimden anlaşılması gereken şey, çocukların erdemli, ahlâklı, onurlu, vatanını ve milletini seven, dürüst ve namuslu bireyler olarak yetişmeleridir. Bunun için öncelikle ebeveynler, sonra da sırası ile okul ve yaygın medyanın da dâhil olduğu sosyal çevre, yetişmekte olan yeni nesle gerekli ve müspet telkinlerde bulunmalı, davranışlarını … Çocukların ve Gençlerin Önündeki Engeller yazısını okumaya devam et