Meâric Suresi Yorumu 2 İnsanın Olumlu Özellikleri

Musa Kâzım GÜLÇÜR 3 Nisan/2020 Meâric Suresi Yorumu İkinci Tablodaki Müminler Meâric suresinin ikinci bölümü, surenin 22 ve 35’inci ayet-i kerimeleri arasını kapsamakta, kişinin aşırı seviyedeki hırs ve tutkularını dengelemesi, sevimsiz narsistik bencilliklerini elimine edebilmesi, böylece güzel bir ahlâkî yetkinliğe, yüksek bir olgunluğa ve insani mürüvvet itibarı ile üstün özelliklere ulaşabilmesini sağlayacak olan iyi tutum … Meâric Suresi Yorumu 2 İnsanın Olumlu Özellikleri yazısını okumaya devam et

Allâh’a (cc) İtaat Sorumluluğu: Emanet

Musa Kazım GÜLÇÜR 27 Haziran/2019 İçindekiler Giriş 1 1. Emânet Kavramının Kur’ân-ı Kerîm’deki Anlam Tabakaları 2 1.1. İnsanların Yapmakla Yükümlü Oldukları Farzlar 2 1.2. Emanetleri Koruma ve İadeye Riayet 4 1.3. Emin Olma ve İffet İlişkisi 7 2. Emanet Duygusunun Kalplerden Silinmesi 7 3. Emanet Duygusunun Kazandırdıkları 8 4. Emanetin Zayii ve Sonuçları 9 Sonuç … Allâh’a (cc) İtaat Sorumluluğu: Emanet yazısını okumaya devam et

İnsanda Şehvet Gücü ile Denge, Aşırılık ve Eksiklik Durumları III

Musa Kâzım GÜLÇÜR 26 Mart/2019 İçindekiler Giriş 2 I. İnsanda Şehvet Gücü Denge Durumu: İffet 3 II. Kur’ân-ı Kerîm’de İffet 4 III. Hadîs-i Şerîflerde İffet 4 IV. Dil ve Düşüncede İffet 6 V. İffetten Doğan Güzel Huylar 10 1. Hayâ 10 2. Sabır 11 3. Kanaat 13 VI. Vakarlı Kimselerin Özellikleri 13 1. Tevazu İçerisindedirler … İnsanda Şehvet Gücü ile Denge, Aşırılık ve Eksiklik Durumları III yazısını okumaya devam et