İçtima (Toplanma) ve İftirak (Parçalanma/Dağılma)

Musa Kazım GÜLÇÜR 26 Temmuz/2019 İçtima ve İftirak Giriş İçtima kelimesi lügatte, ayrı ayrı ve dağınık olma manalarının zıddına olarak bir araya gelme, getirme, kavuşma, toplama ve toplanma manalarına gelmektedir. İftirak ise; parçalara bölünme, perişan olma, dağılma ve hicran gibi anlamlara gelmektedir.  İster bir ferdin diğerinden ayrılması, isterse de bir grubun diğer bir gruptan ayrılması … İçtima (Toplanma) ve İftirak (Parçalanma/Dağılma) yazısını okumaya devam et