Tasavvufta Makam ve Mertebeler I

Fatma ÖZTÜRK GÜLÇÜR 27 Şubat/2019  Nimetlerine uygun, lütuflarına yaraşır hamd, alemlerin rabbi Rahman ve Rahim, din (ceza) gününün sahibi Allah (cc)’a, salat ve selam ve her türlü ihtiram, müjdecimiz Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sas)’ya, onun âl ve ashabına olsun. Tarih boyunca İslam alemindeki Tasavvufi hareketleri; Selefi tasavvuf, Sünni tasavvuf, Felsefi tasavvuf şeklinde üç kısma ayırmak … Tasavvufta Makam ve Mertebeler I yazısını okumaya devam et

İmanın Yenilenmesi ve Güçlenmesi

Musa Kâzım GÜLÇÜR 3 Şubat/2019 Giriş 3 İmanın Yenilenmesi 4 İmanın Güçlenmesi 5 İmanın Yenilenmesi/Eskimesi ile İlgili Hadis-i Şerifler. 9 İMANI YENİLEME YOLLARINDAN BAZILARI 10 Kur’an-ı Kerim Okuma 10 İstiâze 10 İstiğfar 11 SONUÇ 12 Giriş Burada ele almaya çalışacağımız konu imanın yenilenmesi ve güçlenmesi ile eskimesi ve güçsüzleşmesi yönündeki şer’î beyanlar olacaktır. “İman” kelime … İmanın Yenilenmesi ve Güçlenmesi yazısını okumaya devam et