Tasavvufta Makam ve Mertebeler III

Fatma ÖZTÜRK GÜLÇÜR 21 Mayıs/2019 İçindekiler Giriş 1 Zühd 1 Sabır 5 Fakr 10 Tevazu 12 Havf 14 Giriş Nimetlerine uygun ve lütuflarına yaraşır hamdler ve şükürler, alemlerin Rabbi, Rahmânu’d-dünya ve Rahîmu’l-âhira, din ve ceza gününün sahibi Allâh (cc)’a, salat ve selam ve her türlü ihtiram, müjdecimiz, Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sas)’ya, onun âl ve … Tasavvufta Makam ve Mertebeler III yazısını okumaya devam et

Riya ve Gösteriş

Musa Kazım GÜLÇÜR 15 Nisan/2019 Riya ve Gösteriş Giriş “Riya” kelimesi Türkçemizde özü sözü bir olmamak, inandığı gibi hareket etmeyiş, gösteriş, iki yüzlülük gibi manalara gelmekle birlikte dini açıdan bir ibâdet veya iyiliğin Allah rızâsı için değil gösteriş için yapılması demektir. Bu yazımızda “riya” konusunu öncelikle âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîflerde geçtiği şekliyle anlamaya çalışacağız. … Riya ve Gösteriş yazısını okumaya devam et

İnsanda Şehvet Gücü ile Denge, Aşırılık ve Eksiklik Durumları III

Musa Kâzım GÜLÇÜR 26 Mart/2019 İçindekiler Giriş 2 I. İnsanda Şehvet Gücü Denge Durumu: İffet 3 II. Kur’ân-ı Kerîm’de İffet 4 III. Hadîs-i Şerîflerde İffet 4 IV. Dil ve Düşüncede İffet 6 V. İffetten Doğan Güzel Huylar 10 1. Hayâ 10 2. Sabır 11 3. Kanaat 13 VI. Vakarlı Kimselerin Özellikleri 13 1. Tevazu İçerisindedirler … İnsanda Şehvet Gücü ile Denge, Aşırılık ve Eksiklik Durumları III yazısını okumaya devam et