Tasavvufta Makam ve Mertebeler II

Fatma ÖZTÜRK GÜLÇÜR* 12 Nisan/2019 İçindekiler Giriş 1 Tasavvuf Kelimesi 2 Makam 3 Mutasavvıflara Göre Makam ve Mertebeler 5 Sûfilerin Makamları ve Elde Ettikleri Mertebeler 8 1. Tevbe 8 1.1. Mutasavvıflara Göre Tevbe 11 1.2. Tevbenin Şartları 11 1.3. Tevbedeki Makamlar 15 Giriş Nimetlerine uygun, lütuflarına yaraşır hamd, alemlerin rabbi Rahman ve Rahim, din (ceza) … Tasavvufta Makam ve Mertebeler II yazısını okumaya devam et

Tasavvufta Makam ve Mertebeler I

Fatma ÖZTÜRK GÜLÇÜR 27 Şubat/2019  Nimetlerine uygun, lütuflarına yaraşır hamd, alemlerin rabbi Rahman ve Rahim, din (ceza) gününün sahibi Allah (cc)’a, salat ve selam ve her türlü ihtiram, müjdecimiz Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sas)’ya, onun âl ve ashabına olsun. Tarih boyunca İslam alemindeki Tasavvufi hareketleri; Selefi tasavvuf, Sünni tasavvuf, Felsefi tasavvuf şeklinde üç kısma ayırmak … Tasavvufta Makam ve Mertebeler I yazısını okumaya devam et