İçtima (Toplanma) ve İftirak (Parçalanma/Dağılma)

Musa Kazım GÜLÇÜR 26 Temmuz/2019 İçtima ve İftirak Giriş İçtima kelimesi lügatte, ayrı ayrı ve dağınık olma manalarının zıddına olarak bir araya gelme, getirme, kavuşma, toplama ve toplanma manalarına gelmektedir. İftirak ise; parçalara bölünme, perişan olma, dağılma ve hicran gibi anlamlara gelmektedir.  İster bir ferdin diğerinden ayrılması, isterse de bir grubun diğer bir gruptan ayrılması … İçtima (Toplanma) ve İftirak (Parçalanma/Dağılma) yazısını okumaya devam et

Mazeret Beyanı

Musa Kâzım GÜLÇÜR 19 Şubat/2019 Giriş Mazeret kelimesi, lügat anlamı itibarı ile genel olarak, yanlış ve hatalı bir davranışın, elde olmadan veya mecbur kalındığı için yapıldığını bildirmek ve affedilmesini istemek üzere öne sürülen bir sebep olarak anlaşılmıştır. Bu açıdan mazeret beyan eden kimse, daha önceden yapmış olduğu yanlışlığı düzeltmeye ve söz konusu yanlışlığından dönmeye çalışmakta, … Mazeret Beyanı yazısını okumaya devam et