Efendimiz (sas)’de Çocuklara Olan Şefkat

Musa Kâzım GÜLÇÜR 28 Şubat/2019 Giriş Bu kısa çalışmada çocuklara gösterilecek şefkatin insan hayatındaki yeri ve önemi bazı yönleri ile ele alınmaya çalışılacaktır. Bu açıdan konu önce, “anne ve baba sevgi-şefkatinin çocuk açısından önemi” itibarı ile incelenecek, daha sonra da her konuda bizlere en güzel örnek Efendimiz (sas)’deki “çocuk şefkati” örnekleri ile görülmeye çalışılacaktır. Çocuk … Efendimiz (sas)’de Çocuklara Olan Şefkat yazısını okumaya devam et

Efendimiz (sas)’in İsimlendirme Yöntemi

Musa Kâzım GÜLÇÜR 8 Şubat/2019 Giriş Bu çalışmada yeni doğan çocuklara güzel anlamlı isimlerin konulmasının önemi, Efendimiz (sas)’in ve ashâbın (ra. ecmaîn) yeni doğan çocukları isimlendirmedeki yüksek uygulamalarından misaller sunularak gösterilmeye çalışılacaktır. “İsim” kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup “alâmet, yükseklik, yüce mevki, yüksek mertebe” gibi anlamlara gelmekte olup cevher ya da arazı belirleyen lafızdır.[1] … Efendimiz (sas)’in İsimlendirme Yöntemi yazısını okumaya devam et