Dinimizde Sünnetin Yeri ve “Kur’ân Bize Yeter” Diyenler

Musa Kâzım GÜLÇÜR 13 Mart/2020 Giriş “Sünnet” kelimesi; fıkhî açıdan farz ve vaciplerin dışında kalan hükümleri, kelâmî açıdan Efendimiz’in (sas) ve ashabının itikat ve amelde takip ettikleri yolu, fıkıh usulü itibarıyla da Hazreti Peygamber’den (sas) sadır olan ve şer’i bir hükme delil teşkil eden “söz, fiil ve takrirleri” ifade etmektedir. Bu tarifte yer alan “söz” … Dinimizde Sünnetin Yeri ve “Kur’ân Bize Yeter” Diyenler yazısını okumaya devam et

ALLÂH’a (cc) İtaat Sorumluluğu: Emanet

Musa Kazım GÜLÇÜR 27 Haziran/2019 İçindekiler Giriş 1 1. Emânet Kavramının Kur’ân-ı Kerîm’deki Anlam Tabakaları 2 1.1. İnsanların Yapmakla Yükümlü Oldukları Farzlar 2 1.2. Emanetleri Koruma ve İadeye Riayet 4 1.3. Emin Olma ve İffet İlişkisi 7 2. Emanet Duygusunun Kalplerden Silinmesi 7 3. Emanet Duygusunun Kazandırdıkları 8 4. Emanetin Zayii ve Sonuçları 9 Sonuç … ALLÂH’a (cc) İtaat Sorumluluğu: Emanet yazısını okumaya devam et

Adalet ve Dürüstlük

Musa Kazım GÜLÇÜR 24 Nisan/2019 İçindekiler Giriş 1 1. Adalet Konusunda Kur’an-ı Kerim’in Aydınlatan Beyanları 2 2. Dürüstlük Konusunda Kur’an-ı Kerim’den Bir Demet Yol Haritası 4 3. Zorlu Bir Sınavdan Sonra Alınan Dürüstlük Beratı 5 4. Dürüstlük Konusunda Efendimiz (sas)’den Bir İkaz 12 Sonuç 13 Adalet ve Dürüstlük Giriş Adâlet, “davranış ve hükümde doğru olmak, … Adalet ve Dürüstlük yazısını okumaya devam et