Vesvese, Havâtır, Akrebiyet-i İlâhîye ve Kirâmen Kâtibîn

Musa Kazım GÜLÇÜR 20 Mart/2020 Giriş Konu başlığında yer alan kavramları, bir giriş mahiyetinde olmak üzere önce kısaca tanımlayacak, kavramların birbirleri ile irtibatını da Kâf Suresi 16-18. ayetleri perspektifinden görmeye çalışacağız. “Vesvese”, çoğu zaman benlik ve şeytan kaynaklı gelişen, kişinin rahatsızlık duyduğu, Allâh’a sığınma, azim, irade ve bilinçli çabalarla uzaklaştırılabilecek, kökü itibarı ile zayıf ve … Vesvese, Havâtır, Akrebiyet-i İlâhîye ve Kirâmen Kâtibîn yazısını okumaya devam et

Tasavvufta Makam ve Mertebeler I

Fatma ÖZTÜRK GÜLÇÜR 27 Şubat/2019  Nimetlerine uygun, lütuflarına yaraşır hamd, alemlerin rabbi Rahman ve Rahim, din (ceza) gününün sahibi Allah (cc)’a, salat ve selam ve her türlü ihtiram, müjdecimiz Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sas)’ya, onun âl ve ashabına olsun. Tarih boyunca İslam alemindeki Tasavvufi hareketleri; Selefi tasavvuf, Sünni tasavvuf, Felsefi tasavvuf şeklinde üç kısma ayırmak … Tasavvufta Makam ve Mertebeler I yazısını okumaya devam et