Yeniden Diriltiliş Haşir 2

Musa Kâzım GÜLÇÜR 9 / 2 / 2021 Daha önceki yazımızda, “yeniden diriltiliş haşir” konusunu, bilhassa “ba’s” kelimesi çerçevesinde tahlil etmeye, Kur’ân-ı Kerîm’in “yeniden diriltiliş” ile ilgili ikna edici üslubuna, “uyuma ve uyanma ile yeniden diriltiliş arasındaki benzerliğe, sûra üfürülmesine ve acbü’z-zeneb’ten yeniden diriltiliş” konularına odaklanmaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise, Allâh’ın izni ve inayeti ile … Yeniden Diriltiliş Haşir 2 yazısını okumaya devam et

ALLÂH’ı (cc) Çok Zikretmek 2

Musa Kâzım GÜLÇÜR 27 / 10 / 2020 İçindekiler 1. Kalp ile Allâh’ı (cc) Çok Zikretmek 1 2. Allâh’ı (cc) Çok Zikretme Neticesinde Kalbe Gelen Yüksek Lütuflar 4 3. Allâh’ı (cc) Çok Zikretme Hususunda Efendimiz’in (sas) Beyanları 8 4. Allâh’ı (cc) Çok Zikretmek 10 Önceki yazımızda, “zikir” kelimesinin sözlük ve ıstılah anlamları üzerinde durmuş, Esmâ-i … ALLÂH’ı (cc) Çok Zikretmek 2 yazısını okumaya devam et

Cenâb-ı Hakk’a Ait Zâtî ve Sübûtî Sıfatlar 2

Musa Kazım GÜLÇÜR 9 Ağustos/2019 İçindekiler Cenâb-ı Hakk’a Ait Zâtî ve Sübûtî Sıfatlar 2 Giriş 1 A. Zâtî ve Sübûtî Sıfatlar 3 1. Hayât 3 2. İlim 4 3. İrâde 6 4. Kudret 7 5. Sem’ 8 6. Basar 8 7. Kelâm 9 8. Tekvin 10 Cenâb-ı Hakk'a Ait Zâtî ve Sübûtî Sıfatlar Giriş Bismillahirrahmanirrahim … Cenâb-ı Hakk’a Ait Zâtî ve Sübûtî Sıfatlar 2 yazısını okumaya devam et