Hadîd Suresi Yorumu 3, Huşû, Allâh’ı Zikir, Kalp Kasveti, Mağfiret ve Rızâ

Musa Kâzım GÜLÇÜR 8 / 9 / 2020 Önceki yazılarımızda, “mevcudatın Allâh’ı (cc) tesbih etmesi, ihyâ ve imâte, Cenâb-ı Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın esmâ-i hüsnâları, yerin ve göklerin altı günde yaratılması, Arş ve İstivâ, mülk ve melekût, gece ve gündüz deveranı ile sadırların şerhi, misak, ahid, infak, karz-ı hasen, … Hadîd Suresi Yorumu 3, Huşû, Allâh’ı Zikir, Kalp Kasveti, Mağfiret ve Rızâ yazısını okumaya devam et

Muhbitler (Allâh’a Muhabbet, Huşû ve Tezellül İçerisinde Olanlar) ve Özellikleri

Musa Kâzım GÜLÇÜR 22 Mayıs 2020 Giriş Allâh’a hamd, Yüce Nebisine, âl ve ashabına salât ve selâm olsun. “Muhbit” kelimesi “habete” kökünden olup, mütevazı ve alçakgönüllü olma, Allâh’a muhabbet, huşu, tevazu, tezellül ve itminan içerisinde yönelmenin bir unvanı olarak kabul edilmiştir. Muhbit olma; itminan, sekine ve yakin’in giriş kapısı, sâlikin gaflete ve i’raza düşebileceği tereddütler … Muhbitler (Allâh’a Muhabbet, Huşû ve Tezellül İçerisinde Olanlar) ve Özellikleri yazısını okumaya devam et