Tasavvufta Makam ve Mertebeler I

Fatma ÖZTÜRK GÜLÇÜR 27 Şubat/2019  Nimetlerine uygun, lütuflarına yaraşır hamd, alemlerin rabbi Rahman ve Rahim, din (ceza) gününün sahibi Allah (cc)’a, salat ve selam ve her türlü ihtiram, müjdecimiz Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sas)’ya, onun âl ve ashabına olsun. Tarih boyunca İslam alemindeki Tasavvufi hareketleri; Selefi tasavvuf, Sünni tasavvuf, Felsefi tasavvuf şeklinde üç kısma ayırmak … Tasavvufta Makam ve Mertebeler I yazısını okumaya devam et

ALLÂH’tan (cc) Gelen Yüksek Bir Ahlâk: Îsar

Musa Kâzım GÜLÇÜR 19 Şubat/2019 Giriş Îsâr, Allâh’ın (cc) insana lütfettiği dünyevî haz ve lezzetlerin bir başkasına ulaşmasını isteme, bunun için organizasyonlar oluşturma ve bu teşekküllere gönüllü olarak katılma duygu ve düşüncesi ile dolu olmaktır. Başkaları için yaşama eğilimi veya arzusu olarak da tanımlayabileceğimiz îsâr, toplumun menfaat ve çıkarlarını şahsî çıkarlarından önce düşünmek, yaşama zevkleri … ALLÂH’tan (cc) Gelen Yüksek Bir Ahlâk: Îsar yazısını okumaya devam et