Hadîd Suresi Yorumu 4, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet

Musa Kâzım GÜLÇÜR 15 / 9 / 2020 Önceki yazılarımızda, “mevcudatın Allâh’ı (cc) tesbih etmesi, ihyâ ve imâte, Cenâb-ı Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın esmâ-i hüsnâları, yerin ve göklerin altı günde yaratılması, Arş ve İstivâ, mülk ve melekût, gece ve gündüz deveranı, sadırların şerhi, misak, ahid, infak, karz-ı hasen, nur, … Hadîd Suresi Yorumu 4, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet yazısını okumaya devam et

Peygamberlerin ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Hz. İbrahim (as) II

Musa Kâzım GÜLÇÜR 1 Mayıs/2020 İçindekiler Hz. İbrahim’in (as) Güvenlik Dileği 1 Hz. İbrahim’in (as) Muvahhidlerden Olma Duası 2 Hz. İbrahim’in (as) Namazlı Nesil ve Mekke’nin Bereketlenmesi İsteği 4 Hz. İbrahim’in (as) Salih Bir Evlat Talebi 5 Hz. İbrahim’in (as) Kendisi ve Nesli İçin Namazın İkamesi Dileği 9 Hz. İbrahim’in (as) Cenâb-ı Allâh’tan Mağfiret Talebi … Peygamberlerin ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Hz. İbrahim (as) II yazısını okumaya devam et

Ramazan-ı Kerîm (Evveli Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Ateşten Kurtuluş)

Musa Kâzım GÜLÇÜR Giriş “Ey müminler, oruç sizlere de farz kılındı.” (Bakara, 2/183) Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen, kıymeti, önemi ve değeri ayrıntılı bir şekilde beyan edilen yegâne ay Ramazan ayıdır. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu ateşten kurtuluş olan, içinde bin aydan daha hayırlı gecenin bulunduğu mübarek Ramazan-ı Kerîm’in gölgesi üzerimize düşmüştür. Ramazan-ı Kerîm, sabrın, … Ramazan-ı Kerîm (Evveli Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Ateşten Kurtuluş) yazısını okumaya devam et