Kur’ân-ı Kerîm’de Muhkem & Müteşâbih Kavramları 1

Musa Kâzım GÜLÇÜR 22 / 9 / 2020 Abstract The Qur’an is the book of God which was sent to guide mankind to the right path. The differences seen in the definitions of the terms muhkam (decisive) and mutashabih (similar) are part of the problems of tafseer (interpretation of Qur’an). Throughout the history of tafseer, … Kur’ân-ı Kerîm’de Muhkem & Müteşâbih Kavramları 1 yazısını okumaya devam et

Cenâb-ı Hakk’a Ait Âlî Sıfatlar ve Tevhid 5

Musa Kazım GÜLÇÜR 12 Ağustos/2019 Bismillahirrahmanirrahim Nurlara nur veren, zaman öncesinde ve sonrasında daima Ezelî ve Ebedî olan, benzersiz Zenginlikte ve Samed, eksiklik ve kusurlardan müberra ve münezzeh, hiçbir zamanın kavrayamadığı ve mekânın kuşatamadığı Kâhir ve Yüce, göklerde ve yerde ne varsa kendisinin olan Allah’a (cc) hamd olsun. Âhirette de hamd O’nundur. O, yegâne hüküm … Cenâb-ı Hakk’a Ait Âlî Sıfatlar ve Tevhid 5 yazısını okumaya devam et