Sekerâtü’l-Mevt Nedir?

Musa Kâzım GÜLÇÜR 19 Şubat/2019 “Sekerât”, “sekr” kelimesinin çoğulu olup “sarhoşluk, elem, dalgınlık, aşk, öfke veya bir acıdan kaynaklanan baygınlık” anlamlarında kullanılmaktadır. Bu kelime Kur’ân-ı Kerîm’de dört yerde geçmekte, bunlardan birinde de “sekratü’l-mevt, ölüm sarhoşluğu” (Kâf, 50/19) şeklinde tamlamalı olarak gelmektedir. Yazımızda, ölümden hemen önce görülen “ölüm sarhoşluğu ve sarsıntısı” bir diğer tabirle “sekeratü’l-mevt” konusu … Sekerâtü’l-Mevt Nedir? yazısını okumaya devam et