Hüsün ve Kubuh Konusu

Musa Kâzım GÜLÇÜR 2 Şubat/2019 İçindekiler Giriş 1 Hanefî Fakih Habbâzî’nin (691/1292) Hüsün ve Kubuh Yaklaşımı 2 El-Îcî’ye (756/1355) Göre Hüsün ve Kubuh 3 Muhammed Seyyid Bey’in (1340/1873) Yaklaşımı 5 Maturidî ve Mutezilî düşünceye Göre Hüsün ve Kubuh 6 Hüsün ve Kubuh Konusunda Maturidî ve Mutezilî Düşüncenin Eleştirisi 7 Fizikî Olarak İyilik-Kötülük Ya da Güzellik … Hüsün ve Kubuh Konusu yazısını okumaya devam et