Hüsün ve Kubuh Konusu

Musa Kâzım GÜLÇÜR 2 Şubat/2019 Giriş Bu yazımızda, Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nurlarda “hüsün-kubuh” diğer bir tabirle iyilik-kötülük konusuna yaklaşım şeklini görmeye çalışacağız. Ancak öncelikle mevzuyu önemli alimlerimiz perspektifinden incelememiz gerekmektedir. Bu açıdan konu ile ilgili öncelikli referanslarımız, meşhur Hanefî fakihlerimizden Muhammed b. Ömer el-Habbâzî’nin (691/1292) ‘El-Muğnî fî Usûli’l-Fıkh’ isimli eseri, Allâme Adudiddin Abdurrahman El Îcî’nin … Hüsün ve Kubuh Konusu yazısını okumaya devam et