İmanın Yenilenmesi ve Güçlenmesi

Musa Kâzım GÜLÇÜR 3 Şubat/2019 Giriş Burada ele almaya çalışacağımız konu imanın yenilenmesi ve güçlenmesi ile eskimesi ve güçsüzleşmesi yönündeki şer’î beyanlar olacaktır. “İman” kelime anlamı olarak; “emn-ü emân=emniyet, güven” manasında olup; bir habere veya hükme, kesin olarak ve gönülden gelerek inanmak, bir şahsın sözünü doğru kabulle mutlak manada tasdik etmek demektir. İmanda, tasdikin yanı … İmanın Yenilenmesi ve Güçlenmesi yazısını okumaya devam et

Hads (Entüisyon-Sezgi) Kavramı

Musa Kâzım GÜLÇÜR 3 Şubat/2019 İÇİNDEKİLER Giriş 3 “Hads (Sezgi-Entüisyon)” Kavramı 3 René Descartes’e Göre (1596-1650) Sezgi 3 Immanuel Kant’a Göre (1724-1804) Sezgi 4 Henri Poincaré’e Göre (1854-1912) Sezgi 4 Henri Bergson’a Göre (1859-1941) Sezgi 5 Pitirim Alexandrovitch Sorokin’e Göre (1889-1968) Sezgi 5 Kelamcılara Göre Sezgi (Hads) 6 Elmalı’lı Hamdi Yazır (1877-1942)’a Göre Sezgi 6 … Hads (Entüisyon-Sezgi) Kavramı yazısını okumaya devam et