Sulhün Nebevî Dayanakları

Musa Kâzım GÜLÇÜR 17 Şubat/2019 İÇİNDEKİLER Hadîs-i Şerîflerde “Sulh” Kavramı 3 I. Düşmanlıkların Tehlikesi 3 II. Günahların Başkalarına Yüklenmesinin İsteneceği Büyük Gün. 4 Sonuç. 5 Hadîs-i Şerîflerde “Sulh” Kavramı “Ebu Hüreyre’den (ra) rivayete göre Resülullah (sas) şöyle buyurdu: “İnsanın her bir eklemi için her Allah’ın günü sadaka vermek gerekir. İki kişinin arasını bulmak bir sadakadır. … Sulhün Nebevî Dayanakları yazısını okumaya devam et

Sulhün Kur’ânî Dayanakları

Musa Kâzım GÜLÇÜR 17 Şubat/2019 İçindekiler Giriş 3 I. Sulhün Kur’ânî Dayanakları 4 I.I. Allâh’ın (cc) Sulh Sayesinde İnsanları Îmana ve Sâlih Amellere Muvaffak Kılması 4 1-Şükre Muvaffakiyet 5 2- Amel-i Salih 5 3- Neslin Salahını İstemek 5 I.II. Amelleri Kabul Edip Mükâfat Vermesi 5 I.III. Din ve Dünya İşlerinde Başarılı Kılması ve Yardımı 6 … Sulhün Kur’ânî Dayanakları yazısını okumaya devam et

Avoiding the Evils of The Tongue

Musa Kâzım GÜLÇÜR The Qur’an draws our attention to good and bad words with a parable. A good word is likened to “a good tree” which is well-established and lasting with “its roots holding firm (in the ground) and its branches in heaven. It yields its fruit in every season due by its Lord’s leave” … Avoiding the Evils of The Tongue yazısını okumaya devam et