Kur’ân-ı Kerîm’de Karakter Eğitimi

Musa Kâzım GÜLÇÜR 27 Şubat/2019 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 4 GİRİŞ 5 EĞİTİM VE KARAKTER EĞİTİMİ 5 1. EĞİTİMİN TARİFİ 5 2. “KARAKTER” KELİMESİ 7 3. KARAKTER DEĞİŞMEZ MİDİR? 10 4. “KARAKTER” ve “ŞAHSİYET” KELİMELERİNİN MUKAYESESİ 10 5. KARAKTER EĞİTİMİ 11 I. BÖLÜM 13 KUR’AN’DA İNSANIN MENFÎ KARAKTERLERİ 13 1. KUR’ÂN-I KERÎM’İN İNSANA BAKIŞ AÇISI 13 A. … Kur’ân-ı Kerîm’de Karakter Eğitimi yazısını okumaya devam et

Oryantalistlerin İslam Araştırmaları

W. Montgomery WATT Tercüme: Musa Kazım GÜLÇÜR “The Study of Islam by Orientalists” “Oryantalistlerin İslam Araştırmaları”[1] Summary How can non-Muslims engage in a thorough study, and so arrive at an honest appreciation of Islam? This article analyses the new wave of orientalism, its nature, its merits and its failings. How has the study of comparative … Oryantalistlerin İslam Araştırmaları yazısını okumaya devam et

Çocuklar, Televizyon ve İnternet

Musa Kâzım GÜLÇÜR 26 Şubat/2019 Giriş Televizyon ve internet artık günlük hayatın neredeyse olmazsa olmazlarından. Bu gerçeği göz önünde tutarak çocuklar ve gençler için “durumu nasıl faydalı ve yararlı hale getirebilir ve varsa zararlarından çocuklarımızı ve gençlerimizi nasıl koruyabiliriz?” sorusu sanırız pek çok ebeveynin ortak düşüncesi. Şurası artık su götürmez bir gerçektir ki çocuklar ve … Çocuklar, Televizyon ve İnternet yazısını okumaya devam et