40 Kudsî Hadîs

Musa Kazım GÜLÇÜR 4 Mayıs/2019 Giriş “Allâhumme salli alâ (Seyyidinâ) Muhammed ve âli (Seyyidinâ) Muhammed” Elhamdu lillâhi rabbil alemîn, vessalâtu vesselâmu ala rasulina ve şefii zunubina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve ihvanihi minennebiyyîn ve’l-mürselin ve’s-siddîkîn ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn ve ala melaiketillâhi’l-mukarrabin adede halkihi ve ridâe nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâtihi … 40 Kudsî Hadîs yazısını okumaya devam et