ALLÂH’a (cc) İtaat Sorumluluğu: Emanet

Musa Kazım GÜLÇÜR 27 Haziran/2019 İçindekiler Giriş 1 1. Emânet Kavramının Kur’ân-ı Kerîm’deki Anlam Tabakaları 2 1.1. İnsanların Yapmakla Yükümlü Oldukları Farzlar 2 1.2. Emanetleri Koruma ve İadeye Riayet 4 1.3. Emin Olma ve İffet İlişkisi 7 2. Emanet Duygusunun Kalplerden Silinmesi 7 3. Emanet Duygusunun Kazandırdıkları 8 4. Emanetin Zayii ve Sonuçları 9 Sonuç … ALLÂH’a (cc) İtaat Sorumluluğu: Emanet yazısını okumaya devam et

Tesebbüt, Tebeyyün & Nazar

Musa Kazım GÜLÇÜR 25 Haziran/2019 İçindekiler Giriş 1 1. Tesebbüt 2 2. Tebeyyün 3 3. İlgili Diğer Kavramlar 3 a. Besâir 3 b. Nazar 4 c. Teemmül 5 d. Yakîn 6 e. Boş Sözlerden Uzak Durma 6 f. Zan ile Hareket Etmeme 7 g. Yalan Sözlere İtibar Etmeme 9 h. Araştırmaksızın Karar Vermeme 10 Sonuç … Tesebbüt, Tebeyyün & Nazar yazısını okumaya devam et

Gayr-ı Müslimler Konusunda Bediüzzaman Perspektifi

Musa Kazım GÜLÇÜR 21 Haziran/2019 (Ve kûlû linnâsi husnâ) “İnsanlara güzel söz söyleyin.” Bakara, 2/83. Bediüzzaman’ın “sivil gayr-i Müslimler” konusundaki görüşlerini aktarmadan önce, bu büyük mütefekkirimizin ele almaya çalışacağımız konuyla doğrudan denebilecek şekilde irtibatlı olan “şefkat” prensibine nasıl yaklaştığını kısaca incelemek istiyoruz. “Şefkat” konusu, Bediüzzaman Said Nursi’nin hem hayatında hem de eserlerinde önemli unsurlardan birisi … Gayr-ı Müslimler Konusunda Bediüzzaman Perspektifi yazısını okumaya devam et