Efendimiz’de (sas) Hilim Ahlâkı

Musa Kâzım GÜLÇÜR 17 Kasım/2019 Giriş Hilim kelimesi pek çok erdemi kapsayan ahlâkî bir kavramdır. Hilim kelimesi, sabır, temkin, ağır başlılık, sebat, akıllı ve uygarca davranış anlamlarına gelmektedir. Hilim kelimesi, aklın sonuçlarından birisi olduğu için akıllı olma halinin eyleme dönüşmesi ve ilim anlamına da kullanılmıştır. Buna göre hilim sahibi insanın bir özelliği akıllı ve bilgili … Efendimiz’de (sas) Hilim Ahlâkı yazısını okumaya devam et