Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerde “İftira” ve “Bühtan”

Musa Kâzım GÜLÇÜR 15 Mayıs/2020 Giriş Bir kimseye kesinlikle aslı bulunmayan bir suçu, kusuru, kabahati veya kötülüğü pervasızca isnat etmeye iftira denmektedir. Türkçemizde de kullanılan bu kelime, Arap dili ve edebiyatı âlimlerinden Ebu Hilâl el-Askerî’nin (v. 400/1009) tanımına göre, “yalan olduğu kesin bir hususu kasıtlı şekilde yayma demektir.[1] el-Külliyyât adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimlerinden Ebü’l-Bekâ … Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerde “İftira” ve “Bühtan” yazısını okumaya devam et