Peygamberlerin ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Hz. İbrahim (as) II

Musa Kâzım GÜLÇÜR 1 Mayıs/2020 Önceki yazımızda, din eğitimine duyulan ihtiyaç konusunu, Peygamberler ve Mürsellerin (ase) etraflarını aydınlatma ve eğitim konusundaki azim ve cehdlerini, ulü’l-azm sahibi beş büyük peygamberden biri olan Nuh’un (as) neslini ve toplumu eğitme konusundaki büyük gayretlerini, yine ulü’l-azm peygamberlerden, Allâh aşkında yüceliğe ulaşan ve Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz edilen … Peygamberlerin ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Hz. İbrahim (as) II yazısını okumaya devam et