Kur’ân-ı Kerîm’de Muhkem & Müteşâbih Kavramları 1

Musa Kâzım GÜLÇÜR 22 / 9 / 2020 İçindekiler Abstract 1 Giriş 2 Muhkem Kelimesi 3 Müteşabih Kelimesi 4 Muhkem & Müteşabih ve Huruf-u Mukattaa 8 Müteşâbih Sanılan Bazı Ayetlere Örnekler 10 Abstract The Qur’an is the book of God which was sent to guide mankind to the right path. The differences seen in the … Kur’ân-ı Kerîm’de Muhkem & Müteşâbih Kavramları 1 yazısını okumaya devam et