Allâh’ı (cc) Çok Zikretmek 3

Musa Kâzım GÜLÇÜR 3 / 11 / 2020 Önceki yazımızda, kalp ile Allâh’ı (cc) çok zikretme, Allâh’ın (cc) zikreden bir kalbe olan yüksek lütufları, Allâh’ı (cc) zikir hususunda Efendimiz’in (sas) beyanları ve Allâh’ı (cc) zikirden uzaklaşmama konularını biiznillâh ayrıntılandırmaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise tesbih (sübhânAllâh), kelime-i tevhid (lâ ilâhe illAllâh) zikri, Efendimiz’e (sas) salât u … Allâh’ı (cc) Çok Zikretmek 3 yazısını okumaya devam et