Rahmân’ın (cc) Yakınlığı

Musa Kâzım GÜLÇÜR 22 / 12 / 2020 Rahmân’ın (cc) Yakınlığı Giriş Fâtiha-i Şerîfe Cenâb-ı Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin esmâ-i hüsnasından bir tanesi de “yakınlık” anlamına gelen “el-Karîb” ism-i kerîmidir. Bu ism-i kerîm, tecellisi itibarı ile iki kısımda mütalaa edilebilir. Birincisi, bütün varlığa şâmil olan genel yakınlık, ikincisi ise, başta peygamberân-ı izâm olmak üzere, … Rahmân’ın (cc) Yakınlığı yazısını okumaya devam et