Hadîd Suresi Yorumu 4, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet

Musa Kâzım GÜLÇÜR 15 / 9 / 2020 Önceki yazılarımızda, “mevcudatın Allâh’ı (cc) tesbih etmesi, ihyâ ve imâte, Cenâb-ı Allâh Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın esmâ-i hüsnâları, yerin ve göklerin altı günde yaratılması, Arş ve İstivâ, mülk ve melekût, gece ve gündüz deveranı, sadırların şerhi, misak, ahid, infak, karz-ı hasen, nur, … Hadîd Suresi Yorumu 4, Allâh’ın Fazlı, Kadere İman, Beyyine, Hidayet, Refet ve Rahmet yazısını okumaya devam et

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İsa (as)

Musa Kâzım GÜLÇÜR 28 Ocak/2019 Zulmedenler hariç olmak üzere, Ehl-i kitaba (Yahudî ve Hıristiyanlar) delillerinizi en güzel şekilde ( incelik, hilm, vakar ile karşılık vererek hak ve gerçek delilleri açıklayarak) mantık yoluyla izah ediniz. Ayrıca şöyle deyiniz: “Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Sizin ilahınız da bizim ilahımız da birdir. Zaten biz bu … Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İsa (as) yazısını okumaya devam et