Dağıstan’da Din Eğitim ve Öğretimi Tarihi II

Musa Kazım GÜLÇÜR 18 Ağustos/2019 Dağıstan’da Dini Eğitim–Öğretim Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'den bir görünüş İslâm dinînin ve kültürünün yerleşmesinden sonra Dağıstan, İslâm eğitim müesseselerine de sahip olmuştur. Orta ve yüksek tahsil mües­se­se­le­rin­de eğitim dili ise Arapça olmuştur. Arapça eğitimin bu etkisi günümüzde de kendisini hissettirmektedir. Bu etki nedeniyledir ki yüksek tahsil yapmak isteyen gençlerin pek çoğu … Dağıstan’da Din Eğitim ve Öğretimi Tarihi II yazısını okumaya devam et