Alp Erenler

Musa Kazım GÜLÇÜR 22 Ağustos/2019 Giriş Alp kelimesi, eski ve yeni birçok Türk lehçelerinde kahraman, cesur, yiğit, zorlu manalarındaki bir kelimedir ki, şahıs ismi olarak kullanıldığı gibi, bir sıfat, bir unvan ve kabile teşkilatı içinde askeri bir asalet zümresinin adı olarak da kullanılır.[1] Gerek has isim ve gerekse de bir şeref unvanı olarak Alp kelimesi … Alp Erenler yazısını okumaya devam et