Acelecilik & Teenni

Musa Kazım GÜLÇÜR 31 Ağustos/2019 Giriş Acele eden, sabırsız ve acul kimseye “aceleci”, aceleci olma durumu, sabırsızlık ve isti’cale de “acelecilik” denir. Acelecilik, daha az zamanda, daha fazla şeyi başarmak için sürekli mücadele etmek, endişe içinde olmak ve devamlı aciliyet duyguları yaşamak demektir. Acelecilik, bir konuyu etraflıca anlamadan, yeterince odaklanmadan, tartıp düşünmeden hareket etmektir. Modern … Acelecilik & Teenni yazısını okumaya devam et