Peygamberlerin ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Efendimiz (sas) III

Musa Kâzım GÜLÇÜR 8 Mayıs/2020 Giriş Dinin, aile hayatında gereken önemi görmesinin en önemli sonuçlarından birisi, ailede yer alan genç bireylerin, kendi iç benliklerinin önemli sorunlarını çözmesine yardımcı olmasıdır. Bir diğer önemli sonucu ve faydası ise toplum açısındandır. Evlatlarımız, dine ait ahlâkî normlar vesilesi ile kendi şahsiyetlerini güçlendirir ve geliştirirler. Böylece nesiller, hem kişisel, sosyal … Peygamberlerin ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Efendimiz (sas) III yazısını okumaya devam et

Peygamberlerin ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Hz. İbrahim (as) II

Musa Kâzım GÜLÇÜR 1 Mayıs/2020 Önceki yazımızda, din eğitimine duyulan ihtiyaç konusunu, Peygamberler ve Mürsellerin (ase) etraflarını aydınlatma ve eğitim konusundaki azim ve cehdlerini, ulü’l-azm sahibi beş büyük peygamberden biri olan Nuh’un (as) neslini ve toplumu eğitme konusundaki büyük gayretlerini, yine ulü’l-azm peygamberlerden, Allâh aşkında yüceliğe ulaşan ve Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz edilen … Peygamberlerin ve Salih İnsanların Ailelerini ve Evlatlarını Eğitmeleri, Hz. İbrahim (as) II yazısını okumaya devam et