Anne-Babaya Karşı Sorumluluklarımız ve Görevlerimiz

Musa Kâzım GÜLÇÜR 29 Mayıs 2020 Abstract As the fundamental sources of Islam, both the Quran and Hadiths emphasize the importance of respecting elder persons and particularly to the parents. Beyond that, Islam consistently leads people for behaving to their parents in a good manner including some moral values such as tenderness and empathy. God … Anne-Babaya Karşı Sorumluluklarımız ve Görevlerimiz yazısını okumaya devam et

Muhbitler (Allâh’a Muhabbet, Huşû ve Tezellül İçerisinde Olanlar) ve Özellikleri

Musa Kâzım GÜLÇÜR 22 Mayıs 2020 Giriş Allâh’a hamd, Yüce Nebisine, âl ve ashabına salât ve selâm olsun. “Muhbit” kelimesi “habete” kökünden olup, mütevazı ve alçakgönüllü olma, Allâh’a muhabbet, huşu, tevazu, tezellül ve itminan içerisinde yönelmenin bir unvanı olarak kabul edilmiştir. Muhbit olma; itminan, sekine ve yakin’in giriş kapısı, sâlikin gaflete ve i’raza düşebileceği tereddütler … Muhbitler (Allâh’a Muhabbet, Huşû ve Tezellül İçerisinde Olanlar) ve Özellikleri yazısını okumaya devam et

Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerde “İftira” ve “Bühtan”

Musa Kâzım GÜLÇÜR 15 Mayıs/2020 Giriş Bir kimseye kesinlikle aslı bulunmayan bir suçu, kusuru, kabahati veya kötülüğü pervasızca isnat etmeye iftira denmektedir. Türkçemizde de kullanılan bu kelime, Arap dili ve edebiyatı âlimlerinden Ebu Hilâl el-Askerî’nin (v. 400/1009) tanımına göre, “yalan olduğu kesin bir hususu kasıtlı şekilde yayma demektir.[1] el-Külliyyât adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimlerinden Ebü’l-Bekâ … Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerde “İftira” ve “Bühtan” yazısını okumaya devam et