Anne Babaya Karşı Sorumluluklarımız ve Görevlerimiz

Musa Kâzım GÜLÇÜR 29 Mayıs 2020 İçindekiler Anne Babaya Karşı Sorumluluklarımız ve Görevlerimiz Giriş 1 Ayet-i Kerîmelerde Anne-Babaya Karşı Sorumluluklarımız ve Görevlerimiz ile İlgili Emir ve Tavsiyeler 2 Şükür, Salih Amel ve Anne-Babaya Yönelik Hürmet ile İlgili Emir ve Tavsiyeler 5 Hadîs-i Şeriflerde Baba ile İlgili Emir ve Tavsiyeler 11 Sonuç 14 Abstract As the … Anne Babaya Karşı Sorumluluklarımız ve Görevlerimiz yazısını okumaya devam et

Muhbitler (Allâh’a Muhabbet, Huşû ve Tezellül İçerisinde Olanlar) ve Özellikleri

Musa Kâzım GÜLÇÜR 22 Mayıs 2020 Giriş Allâh’a hamd, Yüce Nebisine, âl ve ashabına salât ve selâm olsun. “Muhbit” kelimesi “habete” kökünden olup, mütevazı ve alçakgönüllü olma, Allâh’a muhabbet, huşu, tevazu, tezellül ve itminan içerisinde yönelmenin bir unvanı olarak kabul edilmiştir. Muhbit olma; itminan, sekine ve yakin’in giriş kapısı, sâlikin gaflete ve i’raza düşebileceği tereddütler … Muhbitler (Allâh’a Muhabbet, Huşû ve Tezellül İçerisinde Olanlar) ve Özellikleri yazısını okumaya devam et

Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerde “İftira” ve “Bühtan”

Musa Kâzım GÜLÇÜR 15 Mayıs/2020 Giriş Bir kimseye kesinlikle aslı bulunmayan bir suçu, kusuru, kabahati veya kötülüğü pervasızca isnat etmeye iftira denmektedir. Türkçemizde de kullanılan bu kelime, Arap dili ve edebiyatı âlimlerinden Ebu Hilâl el-Askerî’nin (v. 400/1009) tanımına göre, “yalan olduğu kesin bir hususu kasıtlı şekilde yayma demektir.[1] el-Külliyyât adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimlerinden Ebü’l-Bekâ … Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerde “İftira” ve “Bühtan” yazısını okumaya devam et