Kur’ân-ı Kerîm’de Toplumların Helak Sebepleri

Musa Kazım GÜLÇÜR 1 Temmuz/2019 Giriş Kur’ân-ı Kerîm’de toplumların helak sebepleri konusuna genel olarak bakıldığında, “helak” ve “sünnetullah” kavramlarının birbirleri ile çok yakın münasebetinden bahsetmek mümkündür. Bu açıdan konuyu incelemeye çalışırken “sünnetullah” kavramına da elden geldiğince açıklık getirme ihtiyacı bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm daha önceden çeşitli suçları sebebi ile helak edilen kavim ve topluluklardan geniş sayılabilecek … Kur’ân-ı Kerîm’de Toplumların Helak Sebepleri yazısını okumaya devam et