Tasavvufta Makam ve Mertebeler VI

Fatma ÖZTÜRK GÜLÇÜR  12 Temmuz/2019  İçindekiler Ünsiyet ve Heybet 1 Kurb ve Bu’d 4 Vusûl ve İnfisal 6 Nimetlerine uygun ve lütuflarına yaraşır hamdler ve şükürler, alemlerin Rabbi, Rahmânu’d-dünya ve Rahîmu’l-âhira, din ve ceza gününün sahibi Allâh (cc)’a, salat ve selam ve her türlü ihtiram, müjdecimiz, Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sas)’ya, onun âl ve ashabına … Tasavvufta Makam ve Mertebeler VI yazısını okumaya devam et