Acelecilik & Teenni

Musa Kazım GÜLÇÜR 31 Ağustos/2019 Giriş Acele eden, sabırsız ve acul kimseye “aceleci”, aceleci olma durumu, sabırsızlık ve isti’cale de “acelecilik” denir. Acelecilik, daha az zamanda, daha fazla şeyi başarmak için sürekli mücadele etmek, endişe içinde olmak ve devamlı aciliyet duyguları yaşamak demektir. Acelecilik, bir konuyu etraflıca anlamadan, yeterince odaklanmadan, tartıp düşünmeden hareket etmektir. Modern … Acelecilik & Teenni yazısını okumaya devam et

Cenâb-ı Allâh’ın (cc) Ezelî ve Ebedî İlmi & İnsanları Sınaması

Musa Kazım GÜLÇÜR 27 Ağustos/2019 Giriş Bismillâhirrahmânirrahîm İnsanlar için, “sınama” ve “imtihan etme” gibi uygulama ve davranışlar gayet normaldir ve bu sınamaların bir geçerliliği vardır. Cenâb-ı Hakk’ın emir ve yasaklarının bu dünyada uygulanması ve sonuçlarının ahirette görülecek olması itibarı ile, söz konusu “sınama” ve “imtihan etme” kelimeleri, Kur’ân-ı Kerîm’de de “Allâh’ın sınaması” şeklinde me­cazen kullanılmıştır. … Cenâb-ı Allâh’ın (cc) Ezelî ve Ebedî İlmi & İnsanları Sınaması yazısını okumaya devam et

Alp Erenler

Musa Kazım GÜLÇÜR 22 Ağustos/2019 Giriş Alp kelimesi, eski ve yeni birçok Türk lehçelerinde kahraman, cesur, yiğit, zorlu manalarındaki bir kelimedir ki, şahıs ismi olarak kullanıldığı gibi, bir sıfat, bir unvan ve kabile teşkilatı içinde askeri bir asalet zümresinin adı olarak da kullanılır.[1] Gerek has isim ve gerekse de bir şeref unvanı olarak Alp kelimesi … Alp Erenler yazısını okumaya devam et