Cihad ve Terörün Tasfiyesi

Musa Kâzım GÜLÇÜR 9 Ekim/2019 “Vur Pençe-i Âlî’deki şemşîr aşkına, Gülbang-ı âsmânı tutan pîr aşkına, Ey leşker-i müfettihü’l-ebvâb vur bugün, Feth-i mübîni zâmin o tebşîr aşkına, Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilâl içün, Gelmiş bu şehsüvâr-i cihângîr aşkına, Düşsün çelengi Rûm’un, eğilsün ser-i Firenk, Vur Türk’ü gönderen yed-i takdîr aşkına, Son savletinle vur ki açılsın … Cihad ve Terörün Tasfiyesi yazısını okumaya devam et