Benliğine Zulmeden, Muktesid ve Hayırlarda Öne Geçen

Musa Kâzım GÜLÇÜR 4 Ekim/2019 Giriş Devrân odur kim devrini devr-i felek bilmez ola, İnsân odur kim sırrını ins ü melek bilmez ola. Niyâzî-i Mısrî (1618-1694) Fatır, 35/32. Benlik; öz varlık, bir kimseyi kendisi yapan, onu diğerlerinden ayıran temel özellik ve kendilik olarak da tanımlanabilen bir kavramdır. Daha genel anlamda ise benlik, özne olarak “ben” … Benliğine Zulmeden, Muktesid ve Hayırlarda Öne Geçen yazısını okumaya devam et